logo_bordó-háttér

A Szintézis Szabadegyetem bemutatja:

A SZINTÉZIS Szabadegyetem bemutatja:

 

ONLINE TELEPÁTIA KÍSÉRLET


Működik-e nálad a telepátia?

Megérzed-e, hogy milyen képet néz valaki a távolban?

Ha hiszed, ha nem MINDENKINEK vannak telepatikus képességei!

Jelentkezz psziversenyünkre és találd ki a kép tartalmát,
sok résztvevős parapszichológiai kísérletünkön,

interaktív online részvétellel,
élő internetes közvetítéssel a Szintézis PSZI-Laborból!


2021 végétől

PAULINYI TAMÁS pszi-kutató és 

XY közszereplő közreműködésével

Az otthonról online módon is végezhető kísérlet során a regisztrált jelenlévők részt vesznek az egy Adós és sok Vevős parapszichológiai kísérletben. 

A kihívás az, hogy a Vevők minél jobb leírást adjanak arról a képről, melyet kizárólag az Adó ismer, és a résztvevők számára az öt érzékszervükkel megismerhetetlen.

Ψ

Nézd meg egy korábbi kísérlet videóját!

SIKERES EREDMÉNYEK LABORUNK KORÁBBI KÍSÉRLETEIBŐL

A képeken az Adó által szemlélt fotót, valamint a Vevő
paranormális benyomásait leíró szöveget és saját rajzát láthatjuk:

A nyilvános TELEPÁTIA-kísérlet és PSZI-verseny részletes programja
(ONLINE részvétellel)

Időpont…

14.15 – 15.00

Teremnyitás és regisztráció

15.00 – 15.15

Bevezető, filmbejátszás a Szintézis PSZI-Laborról (riporter: R. Kárpáti Péter színművész, műsorvezető)

15.15 – 15.50

A telepátia kísérletek hazai és nemzetközi eredményeinek ismertetése, a Szintézis PSZI-Labor kísérleti eredményei (Paulinyi Tamás tolmácsolásában, Prof. Dr. László Ervin akadémikus (fővédnök) videó üzenetével).

15.50 – 16.20

Szünet (ingyenes teabüfé)

16.20 – 16.30

A nyilvános telepátia kísérlet részletes ismertetése, az adatlapok kiosztása. 

Online bejelentkezés a PSZI-Laborba

16.30 – 16.40

Rövid közös relaxáció, ráhangolódás a kísérletre

16.40 – 17.15

KÖZÖS TELEPÁTIA KÍSÉRLET kezdése, online kapcsolás a PSZI-Laborba, ahol Matyi Csongor pszichológus elindítja a telepatikus adást, az Adó nézi a véletlenszerűen kiválasztott képet, az IBS-ben jelenlévő Vevők és a verseny online részvevői Paulinyi Tamás közreműködésével benyomásokat gyűjtenek.

Rajzok és leírások elkészítése. Az online versenyzők kiválasztják azt a képet a boríték négy képe közül (A, B, C, D), amelyet szerintük az Adó nézett a kísérlet során, és elküldik a kódját (A, B, C, D) a szervezők technikai útmutatásaival. Az adatlapok beszedése

17.15 – 17.30

Kérdések: a helyszínen résztvevők kérdéseire Paulinyi Tamás válaszol

17.30 – 17.50

Az adó által nézett kép bemutatása, az kísérlet eredmények ismertetése. Sorsolás a nyertes válaszadók közül.
Támogatói nyereményjáték-sorsolás 
(tombola)

17.50 – 18.00

Összegzés, elköszönés

A PSZI-VERSENY NYEREMÉNYEI:
az első három legjobb leírást adó és rajzot készítő Vevő:

az első

továbbá a célképet első helyre rangsoroló résztvevők, ingyenes részvételi lehetőséget kapnak a következő alkalomra

TELEPÁTIA-KÍSÉRLET A SZINTÉZIS PSZI-LABORBAN

Laboratóriumunkban a Vevő egy olyan izolációs kabinban helyezkedik el, ahol az Adótól érzékszervileg teljesen elszeparálva, diffúz szemüvegben, vörös, tompa fénnyel megvilágítva próbál információkat szerezni az Adó által szemlélt véletlenszerűen kiválasztott képről. Ezt a képet előzetesen egy számítógépes véletlenszámgenerátor választja ki, tíz – négy képes – borítékból egyet, majd a borítékban lévő négy kép közül szintén egyet kisorsolva. A kiválasztott kép, amit csak a kísérlet asszisztense és Adója ismer, az adás tárgya, a további borítékban maradó három kép a kísérlet végén a Vevő számára a matematikailag is értékelhető választáshoz szükséges.

A kísérlet Adójának nincs más feladata, mint a kifüggesztett és megvilágított kép szemlélése, nyilvánvalóan azzal az elvárással, hogy a Vevőnek arról a pszi útján információkat továbbítson.

A kísérletvezető – a célképet szintén nem ismerve – az Adót olyan instrukciókkal segíti, amelyek az ilyen esetben alkalmatlan logikai megközelítések háttérbeszorítását, ugyanakkor a hasznos intuitív „bevillanások” felismerését segítik. Saját kutatásainkban nem alkalmazzuk a Ganzfeld módszerhez tartozó – fejhallgatón bejátszott – sustorgó hangot, ehelyett a Vevő és a kísérletvezető közötti kommunikációra helyezzük a hangsúlyt, melynek során a relaxált állapotban lévő Vevő szavait a kísérletvezető feljegyzi.

A telepatikus vétel után a Vevő rajzot készít a benyomásairól, majd a kísérletvezetővel együtt kinyitják a célkép borítékjának az asszisztens által hátrahagyott másodpéldányát, amelyben természetesen a célkép másodpéldánya is szerepel. A borítékokban szereplő képek összeválogatásánál alapvető szempont az, hogy a bennük lévő négy kép karakteresen különbözzön egymástól, ez ugyanis a Vevő – leírt szavai és a rajza alapján történő – választását, illetve rangsorolását könnyíti meg. A feladat tehát a négy képnek a Vevő benyomásaihoz való hasonlósága alapján történő sorrendbe állítása, ahol az első helyen a leginkább egyező, az utolsó helyen pedig a legkülönbözőbb áll.

Nyilvánvaló, hogy ha a telitalálatokat csak a véletlen egyezés eredményezné, akkor hosszú távon az arányuk huszonöt százalék körül lenne – vagyis a helyes választás nagyjából minden negyedik alkalommal fordulna elő –, ugyanakkor kísérletsorozatainkban a célkép első helyre való rangsorolása közel kétszer ennyi esetben történik. Az is belátható, hogy minél több próbából áll egy kísérletsorozat, a valószínűség számítás annál meggyőzőbb hatást tud felmutatni. A kutatások lényege mégsem a telepátia tényének bizonyítása, hiszen ez a múlt század közepére már egyértelműen megtörtént.

 

ISMERD MEG A KÖZREMŰKÖDŐKET!

Paulinyi Tamás

Paulinyi Tamás író, pszi-kutató több, mint harminc éve foglalkozik a pszi-képességek (telepátia, megérzések, stb.) tudományos vizsgálatával, az általa vezetett Szintézis PSZI-Labor nemzetközi szinten kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhet. Paulinyi, mint a mai magyar parapszichológia legkiemelkedőbb képviselője,  jelenleg a módosult tudatállapotok szerepét kutatja a hétköznapi pszi-hatásokban. A több mint huszonöt éve működő SZINTÉZIS Szabadegyetem alapítója és igazgatója, ahol a pszi-képességeknek a fejleszthetőségét és önismereti célú használatát is oktatja.

XY

X.Y. közéleti szereplő stb. stb.

 

HOGYAN LEHET RÉSZT VENNI
A PSZI-VERSENYEN?

vagy online részvétellel.

 

Érdeklődni lehet:
szintezis@szintezis.info.hu
+36 20 / 495 56 66

Röviden a SZINTÉZIS Szabadegyetemről…

Az 1997-ben alapított SZINTÉZIS Szabadegyetem elsősorban szemléletformáló, inspiratív, új létperspektívákat kínáló iskola, amely mindenekelőtt egy átfogóbb világkép kialakításában kíván segítséget nyújtani.

A szabadegyetem az emberi lét lényeges kérdéseire kíván válaszokat adni, s egyben megoldásokat keres és kínál a mindennapi élet problémáira is.

Az oktatási rendszer a hallgatóknak nem szakmai végzettséget, vagy valamely részterületen való elmélyülést ad, hanem érettebb önismeretet nyújt a világ tükrének és a sors rejtett folyamatainak megismertetésével. Az önismeret útján érthetőbbé válnak sorsunk összefüggései, világosabbá életfeladataink felismerési és megoldási lehetőségei.

A SZINTÉZIS Szabadegyetem alapító fővédnöke Szepes Mária () Köztársaság Középkereszt Érdemrenddel kitüntetett írónő, tudományos fővédnöke Prof. Dr. László Ervin filozófus, a Római Klub tagja, a nemzetközi Budapest Klub alapító elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, akit Béke Nobel-díjra is jelöltek.

kossuth

A rendezvény támogatója a Kossuth Kiadói Csoport